Rasta nyanställer inom affärsområdet Serviceanläggningar

Inom bolagets affärsområde Serviceanläggningar kan vi se att utvecklingen hittills varit positiv under 2012 dels tack vare sänkningen av restaurangmomsen. Vi ser nu att vi kommer att kunna nyanställa ca 1 person på respektive Rasta Serviceanläggning. Totalt sett kommer vi före sommaren nyanställa ca 20-25 personer och merparten ungdomar. Fortsätter den positiva utvecklingen kommer vi se över möjligheten att göra fler nyanställningar under hösten.