Ulrik Svartborn VD för Rasta Group AB

Ulrik Svartborn har sedan 1 mars 2012 varit t f VD i Rasta Group AB. Från och med 1 januari 2013 utses Ulrik till VD och koncernchef för Rasta Group.

Bolagets koncernledning kommer framöver vara Ulrik Svartborn VD i Rasta Group AB, Richard Petersson ansvarig för affärsområde Hotell, affärsområde Arena och Dan Tervaniemi ansvarig för affärsområdet serviceanläggningar.