Styrelsen i Rasta Group föreslår utdelning för 2012

Styrelsen i Rasta Group AB (publ.) föreslår till årsstämman per 23 maj 2013 att ta beslut om att lämna utdelning för år 2012 med 1 öre per aktie.

För ytterligare information kontakta
Ulrik Svartborn
Verkställande direktör Rasta Group AB
Telefon 031-725 95 20