Sista handelsdag på Nasdaq Stockholm First North blir den 10 februari 2015

På Rasta Group AB’s extra bolagsstämma den 10 oktober beslutades att bolaget skall byta handelsplats från Nasdaq Stockholm First North till Alternativa aktiemarknaden. Bolaget har därför idag ansökt om avnotering från Nasdaq Stockholm First North.

Bolagets sista handelsdag på Nasdaq Stockholm First North blir tisdagen den 10 februari 2015 och första dag för handel på Alternativa aktiemarknaden blir onsdagen den 11 februari 2015.

För ytterligare information kontakta
Ulrik Svartborn
VD Rasta Group AB
Telefon 031-725 95 00