Rolf Lundström utökar sitt innehav i Rasta

Rolf Lundström, en av Rasta Groups största aktieägare, har utökat sitt innehav i Rasta Group AB (publ.) med ytterligare 10 000 000 aktier. Innehavet efter förvärvet uppgår till 184 799 998 aktier vilket motsvarar
29,4 % av aktierna i Rasta Group