Rolf Lundström utökar sitt innehav i Rasta Group AB

Rolf Lundström, en av Rasta Groups största aktieägare, har utökat sitt innehav i Rasta Group AB (publ.) med ytterligare 4 000 000 aktier. Innehavet efter förvärvet uppgår till 174 799 998 aktier vilket motsvarar 27,8 % av aktierna i Rasta Group.