Rastas grundare förvärvar storägares aktier

Carl-Henrik Brandel avyttrar 134 551 879 aktier till grundaren av Rasta, familjen Dan Tervaniemi. Familjens Tervaniemis totala innehav efter förvärvet uppgår till 318 648 752 aktier vilket motsvarar ca 50,7% av aktierna i Rasta Group.

Carl Henrik Brandels kommentar kring avyttringen:
–    Jag kände att det var dags för mig att sälja delar av mitt innehav i Rasta. Som potentiell köpare kollade jag självklart med grundaren av Rasta, som var positiv till affären. Jag kommer sitta kvar i styrelsen och ser en ljus framtid för Rasta Group på den Alternativa aktiemarknaden.

Dan Tervaniemis kommentar kring förvärvet
–    Vi är väldigt glada för att vi fick möjligheten att förvärva en annan storägares post. Vi på Rasta kommer fortsätta leda företaget efter bästa förmåga mot bra resultat och sunda utdelningar för samtliga aktieägare. Jag hoppas de övriga ägarna tänker långsiktigt i vår aktie och följer med på vår fortsatta utveckling av bolaget.

För ytterligare information kontakta
Ulrik Svartborn
VD Rasta Group AB
Telefon 031-725 95 00