Rasta Group AB har sin sista handelsperiod på den Alternativa Listan i mars 2018

Rasta Group AB har i och med Maritemi AB’s (familjen Tervaniemi) rekommenderade kontanterbjudande till aktieägarna i Rasta Group AB, där Maritemi (tillsammans med andra bolag kontrollerade av familjen Tervaniemi) kommer att inneha ca 97 % av aktierna, fått ändrade förutsättningar för handel på den Alternativa Listan.

Förutsättningarna för handel på den Alternativa Listan har därmed upphört, då endast tre procent av aktierna i Rasta Group AB kommer att vara i allmän ägo, varmed Rasta Group AB har sagt upp sitt avtal med Pepins Group om att vara listade på den Alternativa Listan. Sista handelsperioden för Rasta Group kommer därmed enligt gällande avtal att bli i mars 2018.

För ytterligare information kontakta

Ulrik Svartborn
Verkställande direktör Rasta Group AB
Telefon 031-725 95 00