Rasta förvärvar Värmlands Rasta

Rasta Group har valt att renodla sin affärsverksamhet och fokusera på restaurangverksamhet med vägrestauranger, trafikbutiker med drivmedel och arenarestauranger.

I linje med detta genomför nu Rasta Group ett ytterligare förvärv inom bolagets affärsområde Serviceanläggningar. Bolaget förvärvar Värmlands Rasta AB. Anläggningen ligger utmed E18, mitt emellan Stockholm och Oslo, 22 km öster om Karlstad. Tidigare under året har Rasta redan gjort klart med Motell Ålleberg i Falköpings som övertogs per den 17 mars.

Värmlands Rasta AB omsätter ca 22 mkr i restaurang och butik. Dessutom säljer anläggningen drivmedel för ca 60 mkr.

Köpeskillingen erläggs kontant och avser förvärv av bolaget. Köpeskillingen är sekretessbelagd enligt avtal med säljaren. Tillträde sker den 5 maj 2014.
”Rasta är Sveriges ledande restaurang- bensin- och hotellkedja på de stora vägarna och det är vår övertygelse att Rasta genom sin vilja och kompetens kommer att vidareutveckla verksamheten på ett positivt sätt”, säger Lis och Henrik Aronsson, ägare till Värmlands Rasta AB.

”Det här är en av de vägkrogar som vi önskat förvärva under en längre tid. Så det känns skönt att vi nu kunnat knyta upp även denna anläggning till Rastakoncernen”, säger Dan Tervaniemi, huvudägare i Rasta Group AB och VD Rasta Sverige AB.