Rasta förvärvar restaurang vid Stigs Center i Göteborg

Inom bolagets affärsområde Serviceanläggningar förvärvar bolaget café/restaurangverksamheten Good Morning Bakery vid Stig Center i Göteborg. Rasta har för avsikt att lansera sitt Rasta Express koncept här. Rasta Express har ett något begränsat utbud jämfört med en ordinarie Rastaanläggning. Köpeskillingen för restaurangen är 1,2 mkr och erläggs kontant. Restaurangen kommer öppna under hösten.

Restaurangen kommer ligga i anslutning till Preems bensinstation, som Rasta sedan tidigare har bistått Preem med driften av.