Rasta förvärvar Motell Ålleberg i Falköping

Inom bolagets affärsområde Serviceanläggningar förvärvar bolaget Motell Ålleberg AB. Anläggningen ligger vid infarten till Falköping med utsikt mot Ålleberg i Falköpings kommun. Anläggningen grundades av säljarna 1988.

Anläggningen omsätter ca 23 mkr i restaurang, butik och motell. Dessutom säljer anläggningen drivmedel för ca 50 mkr.

Köpeskillingen erläggs kontant och avser förvärv av bolaget. Köpeskillingen är sekretessbelagd enligt avtal med säljaren. Tillträde sker den 17 mars 2014.

”Rasta är Sveriges ledande Restaurang- bensin- och hotellkedja på de stora vägarna och det är vår övertygelse att Rasta genom sin vilja och kompetens kommer att vidareutveckla verksamheten på ett positivt sätt” säger Kari och Morgan Brattberg ägare till Motell Ålleberg AB.

”Det känns bra att kunna knyta till oss ytterligare en bra vägkrog med ett väl inarbetat koncept och en gedigen historik att ta hand om kunder längs vägarna.” säger Dan Tervaniemi, huvudägare i Rasta Group AB och VD Rasta Sverige AB.