Rasta förvärvar franchisetagares rörelser

Inom bolagets affärsområde Serviceanläggningar förvärvar bolaget restaurang- och butiksverksamheten i Rasta Tanum, Rasta Vårgårda och Rasta Snapparp.

Rörelserna omsätter ca 50 mkr i butik och restaurang. Dessutom säljer anläggningarna drivmedel för ca 130 mkr.

Köpeskillingen erläggs kontant och avser förvärv av rörelserna. Köpeskillingen är 13,3 mkr, varav 2,3 mkr erläggs som en tilläggsköpeskilling efter 12 månader. Tillträde sker den 1 januari av rörelserna.

Förvärvet av rörelserna är från närstående Mikael Tervaniemi, som tillhör familjen Tervaniemi och han är dessutom styrelseledamot i Rasta Group AB. Mikael har drivit anläggningarna sedan 2006. Priset på rörelserna är i enlighet med en extern värdering och är i nivå med tidigare gjorda förvärv i Rasta. Förvärvets påverkan på koncernens resultat är ca 7% av både omsättning och resultat. I Rasta Group AB’s styrelsebeslut i frågan så har både Mikael Tervaniemi och Marita Tervaniemi ej deltagit, då dom är jäviga.

”Rasta är Sveriges ledande restaurang- bensin- och hotellkedja på de stora vägarna och det är min övertygelse att Rasta genom sin vilja och kompetens kommer att vidareutveckla verksamheten på ett positivt sätt”, säger Mikael Tervaniemi, ägare till Svenska Vägrestauranger AB.

”Det här är vägkrogar som vi känner väl till och det är skönt att ha dom tillbaka i Rastafamiljen fullt ut”, säger Ulrik Svartborn, VD Rasta Group AB.

För ytterligare information kontakta
Ulrik Svartborn
Verkställande direktör Rasta Group AB
Telefon 031-725 95 20