Rasta avyttrar sin hotellrörelse Grand Hotel Opera och Grand Hotel Garden

Rasta Group har valt att renodla sin affärsverksamhet och fokusera på restaurangverksamhet med vägrestauranger, trafikbutiker med drivmedel och Rastas hotellverksamhet längs vägarna samt arenarestauranger.

Ett led i detta är att avyttra sina hotellrörelser, Grand Hotel Opera i Göteborg och Grand Hotel Garden i Malmö. Fastigheten Grand Hotel Opera kommer dock Rastakoncernen även i fortsättningen att äga. Hotellrörelserna har sålts till ProfilEvents AB som idag driver ett 15 tal hotell runt om i Sverige och Danmark, främst under varumärket ProfilHotels. ProfilEvents AB övertar hotellen från 2 juni eller när köparen tidigast därefter erhåller relevanta tillstånd för verksamheten. Köpeskillingen är sekretessbelagd enligt avtal med köparen.

– Jag är övertygad om att ProfilEvents kommer kunna förvalta dessa fina hotell på bästa sätt och att vi i framtiden skall kunna fokusera ännu mer på vår kärnverksamhet som är restaurangverksamhet, samt att vi kan nyttja våra synergier på ett bättre sätt, säger Ulrik Svartborn VD Rasta Group AB.

– Det är glädjande att kunna förvärva två så fina hotell som Grand Hotel Opera och Grand Hotel Garden. Hotellen kommer öka och förbättra vår attraktionskraft samt marknadstäckning som hotellkedja, menar Uwe Löffler, ägare och VD för ProfilHotels/ProfilEvents AB.