Ledningsförändring Rasta Group

Efter 8 år som VD för Rasta Group har Jan Bengtsson beslutat sig för att gå i pension from 1 maj 2012. Under ledning av Jan Bengtsson har Rasta Group vuxit från ca 115 till ca 500 MSEK i omsättning och den ursprungliga vägkrogsverksamheten kompletterats med ytterligare två affärsområden Hotell och Arenarestauranger.

Kopplat till Jans beslut kommer styrelsen att se över ledningsstrukturen i Rasta Group. Fram till detta arbete är klart utses Ulrik Svartborn, som idag är bolagets ekonomichef, som tf VD i Rasta Group.