Kommuniké extra bolagsstämma

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I RASTA GROUP AB(publ) DEN 10 OKTOBER 2014.

Aktieägarna i Rasta Group AB(publ) har den 10 oktober 2014 hållit extra bolagsstämma i Göteborg.

Ändring av handelsplats
En majoritet på stämman beslöt att bolaget skall byta handelsplats från NasdaqOMX First North till den Alternativa Aktiemarknaden. Datum för sista noteringsdag på First North sker i samråd med handelsplatsen.

Utdelning
Styrelsen tog tillbaka sitt beslut om att lämna extra utdelning om 0,13 kr per aktie.

För ytterligare information, kontakta
Ulrik Svartborn, VD för Rasta Group AB(publ)
031-725 95 20