Kommuniké extra bolagsstämma

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I RASTA GROUP AB(publ) DEN 28 NOVEMBER 2014.

Aktieägarna i Rasta Group AB(publ) har den 28 november 2014 hållit extra bolagsstämma i Göteborg.

Utdelning
Den extra stämman beslutade om en efterutdelning om 0,13 kr per aktie, dvs. totalt 81 627 334 kr varefter det fria egna kapitalet uppgår till 96 597 656 kr.

Ändring av handelsplats
En enskild aktieägare hade bett stämman att ta upp frågan om att diskutera det tidigare beslutade beslutet om att byta handelsplats från Nasdaq First North till den Alternativa Marknaden för bolagets aktier och yrkade på att bolagets handelsplats skall kvarligga på handelsplatsen Nasdaq First North.

Det blev ny omröstning om byte av handelsplats och en majoritet på stämman beslöt att bolaget inte skall kvarligga på handelsplatsen Nasdaq First North. Utan beslutet från den förra extra stämman om att bolaget skall byta handelsplats från Nasdaq First North till den Alternativa Aktiemarknaden står kvar. Datum för sista noteringsdag på First North sker i samråd med handelsplatsen.

För ytterligare information, kontakta
Ulrik Svartborn, VD för Rasta Group AB(publ)
031-725 95 20