Information om varför styrelsen tog tillbaka sitt förslag om extra utdelning

Styrelsen tog tillbaka sitt beslut om att lämna extra utdelning om 0,13 kr per aktie på den extra bolagsstämman den 10 oktober 2014. Anledningen är att det rådde osäkerhet kring om rätt handlingar lagts fram till stämman för att kunna ta rätt beslut om den extra utdelningen om 0,13 kr skulle genomföras eller inte.

Styrelsen valde då att ta tillbaka sitt förslag om den extra utdelningen pga. denna osäkerhet.

Styrelsen kommer inom snar framtid kalla till ny extra bolagsstämma.