Delårsrapport januari – september 2016

• Periodens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 69 638 (51 464) tkr.
• Periodens rörelseresultat (EBIT) är för koncernen 52 421 (37 244) tkr.
• Periodens totalresultat är för koncernen 40 649 (28 746) tkr.
• Koncernen visar en omsättningsökning med 45 % för perioden jämfört med 2015.
• Koncernens nettoomsättning för perioden är 646 687 (446 993) tkr. Moderbolagets omsättning under perioden har varit 826 (826) tkr.
• Likvida medel uppgick per 2016-09-30 till 80 570 (85 386) tkr, samt outnyttjad checkkredit på 30 000 (30 000) tkr.
• Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter finansiella poster plus avskrivningar samt poster som inte ingår i kassaflödet) är för perioden 54 468 (42 851) tkr.

Händelser under perioden
Inom bolagets affärsområde Serviceanläggningar har bolaget förvärvat rörelserna i Rasta Tanum, Rasta Vårgårda och Rasta Snapparp av franchisetagare.

Bolaget har tecknat ett 3-årigt huvudsponsoravtal med IFK Göteborg.

Bolaget har sålt sin fastighet Rasta Brunstorp i slutet av april för ca 14 mkr, med en realisationsvinst om ca 4 mkr. Vidare har bolaget tecknat ett hyresavtal gällande ett nybyggnadsprojekt i Värnamo som skall stå klart under hösten 2017/våren 2018.

I slutet av juni har även anläggningen Rasta Stigs Center avyttrats, då den inte levde upp till bolagets förväntningar, med en realisationsförlust om ca 1 mkr.
Bolaget har inom affärsområdet Serviceanläggningar förvärvat Edets Värdshus med tillträde den 1 september.

Händelser efter rapportperiodens slut
Bolaget har inom affärsområdet Serviceanläggningar sålt sin anläggning i Nordby. Försäljningen sker per 1/11 och kommer generera en realisationsvinst om ca 5 mkr.

Per 31 oktober har bolaget valt att utnyttja optionen på att återköpa 9 fastigheter, som idag hyrs av Skandrenting via ett sale & lease back avtal.

VD:s kommentar
Rastas bästa första nio månader någonsin!
Koncernen gör sitt bästa 9 månaders resultat någonsin. Omsättningen har ökat med 44 % mot föregående år, men det beror till största delen av att nya affärsområdet Kulturrestauranger är med i år. Resultat efter skatt om 39,9 mkr, är ca 12 mkr bättre än ifjol och det beror bland annat på ett väldigt starkt evenemangsår på Ullevi och att bolagets nya affärsområde Kulturrestauranger har bidragit till resultatet. I resultatet ingår dock övriga intäkter om ca 3 mkr. Det fina resultatet visar att bolagets strategi och vägval att vara ett renodlat restaurangföretag har varit rätt.

Ledningen har stor tillförsikt inför kommande kvartal 4, som med nya affärsområdet Kulturrestauranger, räknar med ett positivt sista kvartal.

Affärsområde: Serviceanläggningar
Affärsområdet är koncernens stabilaste och är basen för hela koncernens verksamhet och resultat. Affärsområdet levererar ett EBITDA på ca 47 mkr för första nio månaderna, vilket är ca 8 mkr bättre än 2015.

I början av året förvärvades Rasta Tanum, Rasta Vårgårda och Rasta Snapparp av franchisetagare, vilket bidragit till att omsättningen ökat med ca 11 % för affärsområdet. Från och med 1 september ingår även Lilla Edets värdshus i Rastakedjan igen.

Affärsområdet är ju koncernens starkaste och ledningen tror på fortsatt utveckling och fler serviceanläggningar de kommande åren. Vi kan ju hittills konstatera att denna satsning varit lyckosam. Koncernen har i april tecknat ett hyreskontrakt gällande en ny anläggning i Värnamo som skall stå klar under hösten 2017/våren 2018. Det blir affärsområdets första nybyggnadsprojekt på ca 20 år.

Bolaget har dock gjort klart med försäljning av anläggningen i Nordby. Anläggningen är numera inte en klassisk Rastaanläggning med restaurang, bensinstation/butik och en motell del. Vi har idag inte möjlighet att ta emot den tunga trafiken och bussar på samma sätt som tidigare och då har ledningen valt att avyttra anläggningen då den inte ingår i Rastas framtidsplaner.

Bolaget har även avyttrat fastigheten Rasta Brunstorp i april för ca 14 mkr, med ett realisationsresultat om ca 4 mkr samt sålt anläggningen Rasta Stigs Center.

För befintliga anläggningar har omsättningen ökat med ca 3 %. Ledningen följer dock utveckling inom affärsområdet kontinuerlig gällande priser, utbud, koncept etc.

Affärsområde: Arenarestauranger
Affärsområdet har omsatt ca 83 mkr mot 61 mkr 2015 och visar en EBITDA på ca 11 mkr, vilket är en förbättring med ca 4 mkr mot 2015. Affärsområdets arena Ullevi har haft en sommar med två Håkan Hellström konserter, tre Bruce Springsteen konserter, Summerburst och en Iron Maiden konsert samt två Supermatcher i fotboll . Så totalt har Ullevi haft besök av ca 500 000 människor som bidragit till det fina resultatet.

Vidare rullar affärsområdet vidare med sin vanliga verksamhet med luncher, dagskonferenser och fotbollsmatcher på Gamla Ullevi och Guldfågeln Arena samt trav på Åby Travbana.

Så ledningen har stor tillförsikt för 2016 och tror på ett riktigt lyckosamt år.

Affärsområde: Kulturrestauranger
Koncernens nya affärsområde med Skansen Restauranger, Dramatens Restauranger, Rådhuskällaren, Haga Forum och Restaurang Trädgår’n har ökat omsättning mot planerat med ca 10% och visar ett EBITDA på ca 7 mkr.
Under året har vi gjort klart med en nysatsning på restaurang Trädgår’n med en showetablering, där Niklas Strömsted’s show Storhetsvansinne kommer till Göteborg och Trädgår’n. Den hade premiär i september och är planerad till ca 55 spelningar. Dessutom har vi lanserat nytt nattklubbs koncept ”Enter” på Trädgår’n, som hade premiär i april.

Vidare har vi satsat på utbyggnad av Skansens uteserveringar med att förstärka fastfoodkonceptet samt att Dramatens restauranger fått en uppfräschad terrass med ny bar och möbler och en uppfräschad Restaurang Frippe.
Som ni kan se händer det mycket inom affärsområdet och vi ser spännande fram emot kommande kvartal, som förra året visade sig vara affärsområdets starkaste.

Fullständig delårsrapport:
Delårsrapport jan-sep 2016

För ytterligare information kontakta
Ulrik Svartborn
Verkställande direktör Rasta Group AB
Telefon 031-725 95 20