Delårsrapport januari – mars 2016

•     Periodens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 213
(-841) tkr.
•     Periodens rörelseresultat (EBIT) är för koncernen -5 629 (-5 477) tkr.
•     Periodens totalresultat är för koncernen -7 474 (-6 921) tkr.
•     Koncernen visar en omsättningsökning med 42 % för perioden jämfört med 2015.
•     Koncernens nettoomsättning för perioden är 153 060 (108 219) tkr. Moderbolagets omsättning under perioden har varit 310 (310) tkr.
•     Likvida medel uppgick per 2016-03-31 till 51 394 (64 752) tkr, samt outnyttjad checkkredit på 30 000 (30 000) tkr.
•     Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter finansiella poster plus avskrivningar samt poster som inte ingår i kassaflödet) är för perioden
-1 729 (-2 266) tkr.

Händelser under perioden
Inom bolagets affärsområde Serviceanläggningar har bolaget förvärvat rörelserna i Rasta Tanum, Rasta Vårgårda och Rasta Snapparp av franchisetagare.
Bolaget har tecknat ett 3-årigt huvudsponsoravtal med IFK Göteborg.

Händelser efter rapportperiodens slut
Bolaget har sålt sin fastighet Rasta Brunstorp i slutet av april för ca 14 mkr, med en realisationsvinst om ca 4 mkr. Försäljningslikviden erlades kontant. Vidare har bolaget tecknat ett hyresavtal gällande ett nybyggnadsprojekt i Värnamo som skall stå klart under hösten 2017.

VD:s kommentar
Första kvartalet bättre än förväntat!
Koncernen har börjat året bättre än väntat och visar ett positivt EBITDA. Omsättningen har ökat med 42 % mot föregående år, men det beror till största delen av att nya affärsområdet Kulturrestauranger är med i år. Resultat efter skatt är något sämre än i fjol, men det beror på att första kvartalet för Kulturrestauranger är ett svagt kvartal för framför allt Skansens restauranger.
Ledningen har stor tillförsikt inför kommande kvartal 2 och 3 som brukar vara gynnsamma för koncernen.

Affärsområde: Serviceanläggningar
Affärsområdet är koncernens stabilaste och är basen för hela koncernens verksamhet och resultat. Affärsområdet levererar ett resultat för kvartal ett till och med lite över förväntningarna och ca 2 mkr bättre EBITDA än kvartal ett 2015.
I början av året förvärvades Rasta Tanum, Rasta Vårgårda och Rasta Snapparp av franchisetagare, vilket bidragit till att omsättningen ökat med ca 15 % för affärsområdet.
Affärsområdet är ju koncernens starkaste och ledningen tror på fortsatt utveckling och fler serviceanläggningar de kommande åren. Vi kan ju hittills konstatera att denna satsning varit lyckosam. Koncernen har i april tecknat ett hyreskontrakt gällande en ny anläggning i Värnamo som skall stå klar under hösten 2017. Det blir affärsområdets första nybyggnadsprojekt på ca 20 år.
Bolaget har även avyttrat fastigheten Rasta Brunstorp i april för ca 14 mkr, med ett realisationsresultat om ca 4 mkr.
För befintliga anläggningar har omsättningen ökat med ca 5 % jämfört med samma period 2015. Ledningen följer dock utveckling inom affärsområdet kontinuerlig gällande priser, utbud, koncept etc.

Affärsområde: Arenarestauranger
Affärsområdet har tidigare år haft problem med lönsamheten.  Efter åtstramningar och organisationsförändringar vände lönsamheten under 2015 och visade ett EBITDA på ca 9 mkr. Vi kan se att trenden håller i sig och vi kan se fram emot ett lönsamt 2016.
Året som kommer ser ut att kunna bli ett rekord år, då inte mindre än sex konserter är klara, med två Håkan Hellström konserter, tre Bruce Springsteen konserter och en Iron Maiden konsert. Lägg där till Summerburst, något motorevent och troligen en Supermatch i fotboll mellan två europeiska topplag.  Så sommaren ser onekligen spännande ut!
Så ledningen har stor tillförsikt för 2016 och tror på ett riktigt lyckosamt år.

Affärsområde: Kulturrestauranger
Koncernens nya affärsområde med Skansen Restauranger, Dramatens Restauranger, Rådhuskällaren, Haga Forum och Restaurang Trädgår’n avslutade förra året på ett lysande sätt. Inledningen av 2016 har börjat enligt planerna.
Under året har vi gjort klart med en nysatsning på restaurang Trädgår’n med en showsatsning, där Niklas Strömsted’s show Storhetsvansinne kommer till Göteborg och Trädgår’n. Den kommer ha premiär i september och är planerad till ca 55 spelningar. Dessutom har vi lanserat nytt nattklubbs koncept ”Enter” på Trädgår’n, som hade premiär i påskas.
Vidare har vi satsat på utbyggnad av Skansens uteserveringar med att förstärka fastfoodkonceptet samt att Dramatens restauranger kommer få en uppfräschad terrass med ny bar och möbler.
Som ni kan se händer det mycket inom affärsområdet och vi ser spännande fram emot kommande kvartal för att se att affärsområdet kan leverera det som vi hoppas på.

Delårsrapport: Delårsrapport jan-apr 2016

För ytterligare information kontakta
Ulrik Svartborn
Verkställande direktör Rasta Group AB
Telefon 031-725 95 20
Epost ulrik.svartborn@rasta.se