Delårsrapport januari – mars 2015

Bra start på året!

•     Periodens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen -841
(2 896) tkr.
•     Periodens rörelseresultat (EBIT) är för koncernen -5 477 (-2 394) tkr.
•     Periodens totalresultat är för koncernen -6 921 (-9 645) tkr.
•     Koncernen visar en omsättningsökning med 12 % för perioden jämfört med 2014.
•     Koncernens nettoomsättning inklusive franchisetagare uppgick till 115 704
(104 933) tkr. Koncernen redovisar för perioden en nettoomsättning på 108 219
(96 786) tkr. Moderbolagets omsättning under perioden har varit 310 (3 051) tkr.
•     Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter finansiella poster plus avskrivningar samt poster som inte ingår i kassaflödet) är för perioden -2 266 (-5 376) tkr.

Ovanstående siffror är hänsyn tagen till att hotellrörelsen är avvecklad 2014.

Händelser under perioden
Bolaget har bytt handelsplats för bolagets aktier från Nasdaq First North till den Alternativa aktiemarknaden. Första dag för handel på den nya listan var den 11 februari. I februari 2015 har bolaget lanserat ett samarbete med Burger King om framtida BK restauranger på vissa befintliga Rastaanläggningar.

Händelser efter rapportperiodens slut
Inga väsentliga händelser har inträffat.

VD:s kommentar
Bra start på året

Koncernens första kvartal 2015 har börjat över förväntan och bolaget har omsättningsökningar på ca 4% på jämförbara anläggningar och ca 12% totalt jämfört med 2014. Det är bästa starten på flera år och ökningen beror på att fler kunder har besökt oss, för våra priser är oförändrade. Resultatmässigt gör vi en resultatförbättring mot ifjol med ca 2,5 mkr vilket känns väldigt bra, då första kvartalet på året brukar vara ett av koncernens och branschens svagaste kvartal.
Bolagets resultat visar att vår grundverksamhet, Serviceanläggningar är stabil och att bolagets långsiktigt lagda strategi med att vara ett renodlat restaurangföretag är rätt vägval för bolaget. Ledningen har stor tillförsikt inför resten av året och snart går bolaget in i kvartal 2 och 3 som brukar vara gynnsamma för bolaget.

Affärsområde: Serviceanläggningar
Affärsområdet är koncernens stabilaste och är basen för hela koncernens verksamhet och resultat. Affärsområdet levererar för kvartal ett 2015 till och med lite över förväntningarna.

Vi har under februari månad lanserat ett samarbete med Burger King (BK), där vi under sommaren kommer etablera två BK restauranger på befintliga Rastaanläggningar (Håby och Brålanda) och har option på ytterligare 6 st om dessa etableringar faller väl ut. Denna etablering kommer stärka våra serviceanläggningar ytterligare och vi kommer kunna locka fler kunder till oss, som i vanliga fall kanske inte stannar hos oss.

Affärsområdet är ju koncernens starkaste och ledningen tror på fortsatt utveckling och fler serviceanläggningar de kommande åren. Vi kan ju hittills konstatera att denna satsning varit lyckosam.

För befintliga anläggningar har omsättningen ökat med ca 4 %. Ledningen följer dock utveckling inom affärsområdet kontinuerlig gällande priser, utbud, koncept etc.

Affärsområde: Arenarestauranger
Affärsområdet har tidigare år haft problem med lönsamheten.  Efter åtstramningar kan vi nu se att lönsamheten och nyckeltal börjar peka åt rätt håll och kvartal 1 har börjat mycket bättre än 2014.

2015 är ett bättre evenemangs år och vi tror dessutom när vi nu har fått bättre styrning på vår grundläggande verksamhet på arenorna att 2015 ska bli ett år där vi återigen kan visa bra lönsamhet.

Ett av våra större evenemang (Olympiatravet på Åby Travbana – med ca 13 000 åskådare 2015) har precis avklarats och vi kan konstatera att vi haft ett bra första evenemang. Trots att det var ca 2 800 färre besökare i år kunde vi behålla samma omsättning. För vår fotbollsarena Gamla Ullevi är det viktigt att IFK Göteborg spelar bra och när detta skrivs är IFK serieledare, vilket brukar öka antalet besökare på arenan och även vår lönsamhet.

Sommaren är snart här och då med konserter som Foo Fighters, One Direction, Summerburst och inte minst Metallica. Hårdrock brukar vara den bästa varan för vår arenaverksamhet, vilket även bör avspegla sig väl i affärsområdets lönsamhet.

Den fullständiga rapporten finner ni här: Delårsrapport jan-mars 2015

För ytterligare information kontakta
Ulrik Svartborn
Verkställande direktör Rasta Group AB
Telefon 031-725 95 00