Delårsrapport januari – juni 2017

• Periodens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 23 190 (33 062) tkr.
• Periodens rörelseresultat (EBIT) är för koncernen 11 663 (21 531) tkr.
• Periodens totalresultat är för koncernen 8 163 (16 301) tkr.
• Koncernens nettoomsättning för perioden är 399 177 (398 157) tkr. Moderbolagets omsättning under perioden har varit 619 (619) tkr.
• Likvida medel uppgick per 2017-06-30 till 86 483 (95 670) tkr, samt outnyttjad checkkredit på 30 000 (30 000) tkr.
• Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter finansiella poster plus avskrivningar samt poster som inte ingår i kassaflödet) är för perioden 19 307 (23 479) tkr.

Händelser under perioden
Under våren/sommaren har Restaurang Trädgår’n haft premiär med showen Rock of 80´s och Port du Soleil.

Inom bolagets affärsområde Serviceanläggningar har bolaget i april förvärvat rörelsen i Hakkegård, inklusive fastigheten, i Hamrångefjärden, tre mil norr om Gävle. I början av juni invigdes Rasta Markaryd, Rastas första nybyggnation på ca 30 år.

Händelser efter rapportperiodens slut
Inga väsentliga händelser har inträffat.

VD:s kommentar
Bra första halvår för Rasta!
Koncernens första halvår är resultatmässigt på ungefär samma nivå som för 2016 när resultatet är rensat för reavinster. Dessutom inföll Håkan Hellströms konserter på Ullevi i år i juli mot juni 2016. Förra årets halvårs resultat var rekord – vilket innebär att Rasta återigen har presterat ett väldigt bra första halvår!

Riktigt glädjande är även att Rasta har invigt sin nybyggda anläggning i Markaryd under perioden och den har fått ett varmt välkomnade av våra kunder.

Affärsområde: Serviceanläggningar
Affärsområdet är koncernens stabilaste och är basen för hela koncernens verksamhet och resultat. Affärsområdet levererar ett EBITDA på ca 16 mkr för perioden 2017, vilket nästan är på samma nivå som 2016.

I början av april förvärvades rörelsen Hakkegård, numera Rasta Hagsta. Anläggningen ligger ca 3 mil norr om Gävle och är inte långt ifrån Rasta Tönnebro. Tanken är att dessa två anläggningar skall komplettera varandra med mer inriktning på bussar och tung trafik på Rasta Hagsta.

I juni invigdes Rastas nya anläggning i Markaryd med en restaurang, trafikbutik och en Burger King del. Det är Rastas första nybyggnation på ca 30 år och ledningen tror starkt på anläggningen och hittills så har kunderna varit mycket tillfreds med anläggningen. Markaryds kommun gläds åt etableringen, vilken också kommer ge ca 50 nya arbetstillfällen.

Affärsområdet är ju koncernens starkaste och ledningen tror på fortsatt utveckling och fler serviceanläggningar de kommande åren. Vi kan ju hittills konstatera att denna satsning varit lyckosam. Under hösten 2017/våren 2018 skall även Rasta Värnamo vara igång.

För befintliga anläggningar har omsättningen ökat med ca 4 %. Ledningen följer dock utveckling inom affärsområdet kontinuerlig gällande priser, utbud, koncept etc.

Affärsområde: Arenarestauranger
Affärsområdet har omsatt ca 39 mkr, och redovisar ett EBITDA på ca 2,2 mkr.
Resultatet för affärsområdet är ca 6 mkr sämre än i fjol. Anledningen till detta är framför allt att Håkan Hellströms konserter i år låg i juli, mot i juni 2016. Under juni i år hade vi två konserter med Coldplay, en musical med Peter Jöback, Tommy Körberg m fl och Summerburst.

År 2016 var ett rekordår och ledningen hoppas på att vi ska nå bra resultat även 2017. I skrivande stund är Ryttar – EM igång på Ullevi. Detta är ett nytt evenemang på Ullevi och det är därför svårt att avgöra hur väl det kommer påverka resultatet för affärsområdet.

Vidare rullar affärsområdet på med sin vanliga verksamhet med luncher, dagskonferenser och fotbollsmatcher på Gamla Ullevi och Guldfågeln Arena samt trav på Åby Travbana.
Så ledningen har stor tillförsikt för 2017 och tror på ett lyckosamt år.

Affärsområde: Kulturrestauranger
Koncernens affärsområde med Skansens Restauranger, Dramatenrestaurangerna, Rådhuskällaren, Haga Forum och Trädgår’n redovisar under kvartal 2 en omsättning på ca 50 mkr mot fjolårets ca 44 mkr samt ett förbättrat nettoresultat med 47%.

Under perioden har storsatsningen Port du Soleil på Trädgår’n haft premiär, sommarklubben har slagit väl ut och fortsatt med framgång under kvartal 3. I maj hade Dramatenterrassen nypremiär med uppdaterad interiör och förfinat mat- och dryckeskoncept, omsättningen fördubblades första månaden mot föregående år. Utöver detta har delar av Skansens fast food-verksamhet renoverats för förbättrad effektivitet samt för ett bättre kvalitets- och hållbarhetstänk.

Sollidens nya Smörgåsbord signerat Håkan Thörnström hade även premiär första juni. I juni stiftades också ett välgörenhetsprojekt där 2 kr per såld kaffekopp på Skansen går till bevarandet av utrotningshotade Berguven. Rådhuskällaren har under perioden genomgått en renovering av bar med nytt barområde samt renoverad matsal. Den positiva utvecklingen av verksamheterna fortsätter in i kvartal 3.