Delårsrapport januari – juni 2016

• Periodens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 33 062 (18 382) tkr.
• Periodens rörelseresultat (EBIT) är för koncernen 21 531 (9 022) tkr.
• Periodens totalresultat är för koncernen 16 301 (5 455) tkr.
• Koncernen visar en omsättningsökning med 49 % för perioden jämfört med 2015.
• Koncernens nettoomsättning för perioden är 398 157 (267 680) tkr. Moderbolagets omsättning under perioden har varit 619 (619) tkr.
• Likvida medel uppgick per 2016-06-30 till 95 670 (81 513) tkr, samt outnyttjad checkkredit på 30 000 (30 000) tkr.
• Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter finansiella poster plus avskrivningar samt poster som inte ingår i kassaflödet) är för perioden 23 479 (14 596) tkr.

Händelser under perioden
Inom bolagets affärsområde Serviceanläggningar har bolaget förvärvat rörelserna i Rasta Tanum, Rasta Vårgårda och Rasta Snapparp av franchisetagare.
Bolaget har tecknat ett 3-årigt huvudsponsoravtal med IFK Göteborg.
Bolaget har sålt sin fastighet Rasta Brunstorp i slutet av april för ca 14 mkr, med en realisationsvinst om ca 4 mkr. Försäljningslikviden erlades kontant. Vidare har bolaget tecknat ett hyresavtal gällande ett nybyggnadsprojekt i Värnamo som skall stå klart under hösten 2017.
I slutet av juni har även anläggningen Rasta Stigs Center avyttrats, då den inte levde upp till bolagets förväntningar, med en realisationsförlust om ca 1 mkr.

Händelser efter rapportperiodens slut
Bolaget har inom affärsområdet Serviceanläggningar förvärvat Edets Värdshus med tillträde den 1 september.

VD:s kommentar
Rastas bästa första sex månader någonsin!
Koncernen har haft ett väldig bra första halvår. Omsättningen har ökat med 49 % mot föregående år, men det beror till största delen av att nya affärsområdet Kulturrestauranger är med i år. Resultat efter skatt om 17,5 mkr, är drygt 11 mkr bättre än ifjol och det beror bland annat på ett väldigt starkt evenemangsår på Ullevi och att bolagets nya affärsområde Kulturrestauranger har bidragit till resultatet. I resultatet ingår övriga intäkter om 3 mkr.
Ledningen har stor tillförsikt inför resten av 2016!

Affärsområde: Serviceanläggningar
Affärsområdet är koncernens stabilaste och är basen för hela koncernens verksamhet och resultat. Affärsområdet levererar ett resultat för första halvåret till och med lite över förväntningarna och ca 3 mkr bättre EBITDA än 2015.
I början av året förvärvades Rasta Tanum, Rasta Vårgårda och Rasta Snapparp av franchisetagare, vilket bidragit till att omsättningen ökat med ca 15 % för affärsområdet.
Affärsområdet är ju koncernens starkaste och ledningen tror på fortsatt utveckling och fler serviceanläggningar de kommande åren. Vi kan ju hittills konstatera att denna satsning varit lyckosam. Koncernen har i april tecknat ett hyreskontrakt gällande en ny anläggning i Värnamo som skall stå klar under hösten 2017. Det blir affärsområdets första nybyggnadsprojekt på ca 20 år.

Från och med 1 september kommer även Lilla Edets värdshus att ingå i Rastakedjan igen. Den är åter i Rastas ägo efter ca 10 års bortavaro.
Bolaget har även avyttrat fastigheten Rasta Brunstorp i april för ca 14 mkr, med ett realisationsresultat om ca 4 mkr samt sålt anläggningen Rasta Stigs Center.
För befintliga anläggningar har omsättningen ökat med ca 2 %. Ledningen följer dock utveckling inom affärsområdet kontinuerlig gällande priser, utbud, koncept etc.

Affärsområde: Arenarestauranger
Affärsområdet har haft en maj/juni med två Håkan Hellström konserter, två Bruce Springsteen konserter, Summerburst och en Iron Maiden konsert. Affärsområdet har omsatt ca 58 mkr mot 40 mkr 2015 och visar en EBITDA på 8,5 mkr, vilket är en förbättring med ca 4 mkr mot 2015. Dessutom har det i juli/augusti varit ytterligare en tredje Bruce Springsteen konsert och två Supermatcher i fotboll. Så totalt har Ullevi haft besöka av ca 500 000 människor som bidragit till det fina resultatet.
Vidare rullar affärsområdet vidare med sin vanliga verksamhet med luncher, dagskonferenser och fotbollsmatcher på Gamla Ullevi, Ullevi och Guldfågeln Arena samt trav på Åby Travbana.
Så ledningen har stor tillförsikt för 2016 och tror på ett riktigt lyckosamt år.

Affärsområde: Kulturrestauranger
Koncernens nya affärsområde med Skansen Restauranger, Dramatens Restauranger, Rådhuskällaren, Haga Forum och Restaurang Trädgår’n avslutade förra året på ett lysande sätt. Första halvåret av 2016 har börjat enligt planerna.
Under året har vi gjort klart med en nysatsning på restaurang Trädgår’n med en showsatsning, där Niklas Strömsted’s show Storhetsvansinne kommer till Göteborg och Trädgår’n. Den kommer ha premiär i september och är planerad till ca 55 spelningar. Dessutom har vi lanserat nya nattklubbs konceptet ”Enter” på Trädgår’n, som hade premiär i påskas.

Vidare har vi satsat på utbyggnad av Skansens uteserveringar med att förstärka fastfoodkonceptet samt att Dramatens restauranger fått en uppfräschad terrass med ny bar och möbler och en uppfräschad Restaurang Frippe.
Affärsområdet första halvår har haft en bättre omsättning än förväntat med ett resultat enligt planerna. EBITDA är på drygt 4 mkr.
Som ni kan se händer det mycket inom affärsområdet och vi ser spännande fram emot kommande kvartal för att se att affärsområdet kan leverera det som vi hoppas på.

Fullständig delårsrapport:
Delårsrapport jan-jun 2016

För ytterligare information kontakta
Ulrik Svartborn
Verkställande direktör Rasta Group AB
Telefon 031-725 95 20
Epost ulrik.svartborn@rasta.se