Delårsrapport januari – juni 2015

Första halvåret har börjat bättre än väntat!

•     Periodens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 18 382
(20 958) tkr. För koncernens befintliga affärsområden har EBITDA förbättrats med ca 1,3 mkr för Serviceanläggningar och ca 4,4 mkr för Arenarestauranger jämfört med 2014.
•     Periodens rörelseresultat (EBIT) är för koncernen 9 022 (9 867) tkr.
•     Periodens totalresultat är för koncernen 5 455 (-5 889) tkr.
•     Koncernen visar en omsättningsökning med 9 % för perioden jämfört med 2014.
•     Koncernens nettoomsättning inklusive franchisetagare uppgick till 285 429
(264 391) tkr. Koncernen redovisar för perioden en nettoomsättning på 267 680
(245 101) tkr. Moderbolagets omsättning under perioden har varit 619 (3 502) tkr.
•     Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter finansiella poster plus avskrivningar samt poster som inte ingår i kassaflödet) är för perioden
14 596 (1 259) tkr.
Ovanstående siffror är hänsyn tagen till att hotellrörelsen är avvecklad 2014.

 

Händelser under perioden
Bolaget har bytt handelsplats för bolagets aktier från Nasdaq First North till den Alternativa aktiemarknaden. Första dag för handel på den nya listan var den 11 februari. I februari 2015 har bolaget lanserat ett samarbete med Burger King om framtida BK restauranger på vissa befintliga Rastaanläggningar.
I slutet av maj förvärvades Viljagruppen AB som driver följande restauranger: Skansens Restauranger, Kungliga Dramatiska Teaterns restauranger, Hag Forum, alla belägna i Stockholm, samt Trädgår’n i Göteborg och Rådhuskällaren i Malmö. Planerat tillträde är i oktober 2015 och Viljagruppen blir koncernens tredje affärsområde. Restaurangerna omsätter ca 150 mkr.

 

Händelser efter rapportperiodens slut
Inga väsentliga händelser har inträffat.

 

VD:s kommentar
Första halvåret har börjat bättre än väntat!

Koncernens första halvår har startat mycket bra, med omsättningsökning på 9 % samt en resultatförbättring före skatt på 55 %. Glädjande är att vi ser att vår arenaverksamhet börjat leverera igen efter ett par år med lite sämre lönsamhet.

Under maj har vi även förvärvat ett ”nytt affärsområde” i och med förvärvet av Viljagruppen AB. Det är glädjande eftersom vi under en tid letat efter ett nytt affärsområde som kan ge breddning inom restaurangsegmentet där vi även kan få ut ytterligare synergieffekt från redan befintlig verksamhet.

Bolagets resultat visar att vår grundverksamhet, Serviceanläggningar är stabil och att bolagets långsiktigt lagda strategi med att vara ett renodlat restaurangföretag är rätt vägval för bolaget.
Koncernen är nu mitt i sitt starkaste kvartal och där vi redan nu kan konstatera att juli fallit väl ut. Juli har haft ett lite sämre väder för bad, men lite bättre väder för våra Rasta restauranger. Ledningen har stor tillförsikt inför resten av året.

Affärsområde: Serviceanläggningar
Affärsområdet är koncernens stabilaste och är basen för hela koncernens verksamhet och resultat. Affärsområdet levererar ett resultat för de sex första månaderna 2015 till och med lite över förväntningarna.

Vi har under februari månad lanserades ett samarbete med Burger King (BK), där vi under sommaren etablerat två BK restauranger på befintliga Rastaanläggningar (Håby och Brålanda) och har option på ytterligare 6 st om dessa etableringar faller väl ut. Vi har haft en positiv utveckling både med BK i Håby och BK i Brålanda och vi kan se att vi redan nu lockat till oss kunder som i vanliga fall ej brukar hitta till våra anläggningar.

När detta skrivs är vi i slutet av augusti och sommaren är på sin upphällning. För Serviceanläggningarna kan vi redan nu konstatera att juli fallit väl ut och att ledningen tror på ett bra kvartal 3.
Affärsområdet är ju koncernens starkaste och ledningen tror på fortsatt utveckling och fler serviceanläggningar de kommande åren. Vi kan ju hittills konstatera att denna satsning varit lyckosam.

För befintliga anläggningar har omsättningen ökat med ca 2 %. Ledningen följer dock utveckling inom affärsområdet kontinuerlig gällande priser, utbud, koncept etc.

Affärsområde: Arenarestauranger
Affärsområdet har tidigare år haft problem med lönsamheten.  Efter åtstramningar kan vi nu se att lönsamheten och nyckeltal börjar peka åt rätt håll och första halvåret kan vi konstatera att vi är tillbaka där vi en gång varit. EBITDA har förbättrats med ca 4 mkr mot 2014.

Under kvartal två har det varit flera evenemang på Ullevi med Summerburst, One Direction och Foo Fighters som riktiga dragplåstret med ca  52 000 på läktarna. Detta har givetvis bidragit till det fina resultatet. I slutet av augusti så spelade Metallica inför ca 60 000 åskådare och det var ett riktigt lyckat evenemang. Hårdrock brukar vara den bästa varan för vår arenaverksamhet, vilket bör avspegla sig väl i affärsområdets kvartal tre resultat.

Vi har även haft Åby Stora pris på Åby Travbana inför ca 10 000 åskade med fint väder och trevliga tävlingar. Åby Stora Pris är den näst största travtävlingen på Åby under året och evenemanget föll väl ut.

För vår fotbollsarena Gamla Ullevi är det viktigt att IFK Göteborg spelar bra och när detta skrivs är IFK med i toppen och kommer kriga om seriesegern, vilket bör ge bra matcher med mycket publik på Gamla Ullevi. I Kalmar har vi förlängt vårt hyresavtal med Kalmar FF gällande att driva restaurangerna och kioskerna på Guldfågeln Arena i ytterligare tre år.

 

Delårsrapporten finns i sin helhet här: Delårsrapport jan-jun 2015

För ytterligare information kontakta
Ulrik Svartborn
Verkställande direktör Rasta Group AB
Telefon 031-725 95 00