Delårsrapport jan-sep 2013

Rasta är bättre än någonsin

•     Periodens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 58 241
(51 566) tkr.
•     Periodens rörelseresultat (EBIT) är för koncernen 40 612 (35 291) tkr.
•     Periodens totalresultat är för koncernen 29 653 (22 224) tkr.
•     Koncernen visar en omsättningsökning med 9 % för perioden jämfört med 2012.
•     Koncernens nettoomsättning inklusive franchisetagare uppgick till 488 801
(450 715) tkr. Koncernen redovisar för perioden en nettoomsättning på 456 097
(419 209) tkr. Moderbolagets omsättning under perioden har varit 12 578 (14 472) tkr.
•     Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter finansiella poster plus avskrivningar samt poster som inte ingår i kassaflödet) är för perioden
45 956 (38 785) tkr.

Händelser under perioden
Inom affärsområdet Arena har bolaget gjort klart med arenan Gamla Ullevi i Göteborg. Arenan är hemmarena för IFK Göteborg (Allsvenskan), GAIS och ÖIS (Superettan). Det spelas ca 50 matcher på Gamla Ullevi per år. Arenan är även huvudarena för damlandslaget. Förutom denna verksamhet bedrivs daglig konferens- och lunchverksamhet.

Under sommaren har genomförts tre stycken konserter, Summerburst samt Supermatchen mellan Paris St Germain och Real Madrid på Ullevi. På Gamla Ullevi och Guldfågeln Arena har även EM i fotboll för damer spelats.

Händelser efter rapportperiodens slut
Inga väsentliga händelser har inträffat.

VD:s kommentar
Rasta är bättre än någonsin!
Tredje kvartalet är koncernens starkaste kvartal och så även i år. Kvartal tre bidrar med ca 29 mkr, vilket gör att vi når ett resultat före skatt på över 30 mkr för perioden januari – september. Detta är det bästa resultat som Rasta gjort någonsin.

Vi gör en resultatförbättring för perioden januari – september mot 2012 med över 7 mkr, vilket motsvarar en ökning med 31 %. Omsättningen har ökat med 9% jämfört med 2012. Framför allt är det vårt affärsområde Serviceanläggningar som bidrar starkt under kvartal tre.

Affärsområde: Serviceanläggningar
Affärsområdet har haft ett väldigt bra kvartal.  Sommaren har varit bra för Rasta och glädjande är att två av våra senaste nyförvärv Rasta Håby och Rasta Ullared har bidragit starkt och även haft en mycket positiv utveckling sedan de kom in i Rastakoncernen. Det är ett kvitto på att vi gör rätt förvärv, där vi kan dra nytta av våra synergi- och volymeffekter inom koncernen.

Ledningen har stor tillförsikt för kvartal 4 och tror på ett bra helår totalt sett för affärsområdet. Ledningen kommer dock följa utvecklingen noggrant under resten av året för att se hur konjunkturen påverkar trafiken längs vägarna och därmed våra serviceanläggningar.

Omsättningen har ökat för segmentet med ca 8 % mot ifjol och det beror till största delen att Rasta Håby varit med under hela 2013.

Affärsområde: Arenarestauranger
Inom affärsområdet finns fyra anläggningar, Nya och Gamla Ullevi i Göteborg, Åby Travbana i Mölndal och Guldfågeln Arena som är Kalmar FF:s nya fotbollsarena.
Nya Ullevi har haft ett svagare kvartal 3 än förväntat. Främst handlar det om sämre evenemang under juli och augusti än vad man hade tidigare år. Blickar vi framåt mot årets sista kvartal kan vi se ett tillfredställande bokningsläge på både konferenser och julbord i november och december. Det gör att vi spår en stark avslutning för Nya Ullevi under kvartal 4.

Gamla Ullevi har sedan övertagandet den 25/3 visat en mycket god utveckling. Bra prestationer från IFK Göteborg samt Dam EM i somras gör att vi är väldigt nöjda med verksamheten på Gamla Ullevi.

Åby travbana släpar något mot vad vi förväntat oss fram till och med kvartal 3. Omförhandling av nytt hyresavtal (from 1/5) och allmänna besparingar gör dock att vi tror att vi kan hämta hem det vi tappat hittills i år. Bokningsläget för sista kvartalet ser mycket bra ut vilket gör att vi känner tillförsikt gällande utvecklingen på Åby de närmaste månaderna.

Guldfågeln Arena började året svagt men har hämtat sig på ett tillfredställande sätt. Det gör att vi fram till och med kvartal 3 ligger bättre än förväntat. I skrivande stund är man fullt sysselsatt att sälja in det sista kvartalet med konferenser och julbord mm.

Sammantaget för arenor tror vi att man kan avsluta året relativt starkt på samtliga enheter.

Affärsområde: Hotell
Affärsområdet består av de två hotellen Grand Hotel Opera (198 rum) i Göteborg och Grand Hotel Garden (170 rum) i Malmö.

Grand Hotel Opera fortsätter att utvecklas starkt under kvartal 3. Vi kan dock konstatera att storhotellen i Göteborg tappade beläggning under september månad, vilket även speglar Grand Hotel Opera. Sammantaget har Grand Hotel Opera till och med kvartal 3 en intäktsökning på 3% jämfört med samma period föregående år. Det speglar även resultatet på ett positivt sätt.

Grand Hotel Garden har haft en stark utveckling det första halvåret för att sedan bromsa upp något under kvartal 3. Beläggningen i Malmöregionen tom Q3 visar en minskning på 3% mot föregående år. Grand Hotel Garden kan till och med kvartal 3 visa upp en intäktsökning mot föregående år på hela 13%. Trots en bra försäljningsökning finns det mer att önska i Malmö. Det handlar främst om att öka snittpriser och pressa kostnader ytterligare framöver.

Sammantaget för hotell är att man går bättre än förväntat. Det är nu viktigt att bibehålla ett bra gästflöde under kvartal 4. En mängd aktiviteter är igångsatta för att just lyckas med detta.

 

För ytterligare information kontakta
Ulrik Svartborn
Verkställande direktör Rasta Group AB
Telefon 031-725 95 20