Delårsrapport jan-sep 2011

Rasta förbättrar sitt resultat före skatt med 50 %

• Periodens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 52 009 (41 171) tkr (+26 %).

• Periodens rörelseresultat (EBIT) är för koncernen 38 350 (28 092) tkr (+37 %).

• Periodens totalresultat är för koncernen 21 998 (13 010) tkr (+69 %).

• Koncernen visar en omsättningsökning med 13 % för perioden jämfört med 2010. För jämförbara Rastaanläggningar har omsättningen ökat med 1 % för perioden jämfört med 2010.

• Koncernens nettoomsättning inklusive franchisetagare uppgick till 393 689(350 503) tkr. Koncernen redovisar för perioden en nettoomsättning på 365 164(323 092) tkr. Moderbolagets omsättning under perioden har varit 54 294 (43 782) tkr.

• Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter finansiella poster plus avskrivningar) är för perioden 40 006 (31 080) tkr.

Händelser under perioden

Affärsområdet Hotel har utökats med Grand Hotel Garden beläget på Balzarsgatan 20 i centrala Malmö. Ett tjugoårigt hyresavtal har tecknats med Fastighets AB Balder. Hotellet har 170 rum.

Den 1 april avyttrades verksamheten i Mölletofta och den nya ägaren har kvar sin verksamhet under Rastanamnet året ut.

Den 11 april var det premiär på Kalmar FF:s nya arena, Guldfågeln Arena där vi har tecknat ett hyresavtal att bedriva all restaurang-, konferens- och kioskverksamhet.

Den nya serviceanläggningen i Arboga öppnades den 16 april med Thomas Ravelli som invigare.

Den 1 juni öppnades Rasta Mantorp. Ett strategiskt läge längs E4:an, ca 7 mil norr om Jönköping.

Per 1 juli förvärvades Nimo Kiosk och Restaurang AB som driver en restaurang och fastfoodenhet i Ullared. Anläggningen ligger mycket strategiskt placerad vid entré och utgång från varuhuset Gekås som förra året hade 4.5 miljoner besökare. Restaurangen heter från 1 juli Rasta Ullared.

Händelser efter rapportperiodens slut

Inga väsentliga händelser har inträffat.

VD:s kommentar

Rasta har gjort sitt bästa kvartalsresultat någonsin tredje kvartalet 2011 och resultatet före skatt uppgår till 24 998 tkr (18 668 tkr) vilket är en ökning med 31% mot motsvarande period föregående år.  Resultatet före skatt från årets början uppgår till 26 567 tkr (17 690 tkr) en ökning med 50.2%.

Tredje kvartalet är vårt starkaste och samtliga affärsområden har visat förbättringar.  Fyra nya anläggningar har etablerats under året vilket initialt medför extra kostnader som kommer att bära frukt först nästa år.

Utvecklingen för resten av året ser positiv ut och vi räknar med ett starkt förbättrat resultat även för helåret.

Den aviserade sänkta restaurangmomsen kommer innebära att vi kan ge en ännu bättre service till våra gäster vilket kommer att påverka vårt resultat positivt för 2012 även om vi skulle få en konjunkturavmattning.

Det starka kassaflödet 40 006 tkr (31 080 tkr) skapar förutsättningar för ytterligare expansion.

Affärsområde: Serviceanläggningar

Affärsområdet har haft en mycket stark utveckling under kvartalet vilket är tillfredsställande då samma period 2010 var mycket bra. För jämförbara Rasta anläggningar har omsättningen ökat med 1% från årets början.

Under året har två nya anläggningar öppnats, Arboga öppnades den 16 april och en anläggning i Mantorp öppnades den 1 juni.  Den 1 april avyttrades en olönsam anläggning i Mölletofta.

Per den första juli förvärvades en restaurang vid entrén till varuhuset Gekås i Ullared som drivs under namnet Rasta Ullared, denna restaurang har haft en bra utveckling under tredje kvartalet.

Affärsområde: Arenarestauranger

Inom affärsområdet finns tre anläggningar, Ullevi i Göteborg, Åby Travbana i Mölndal och Guldfågeln Arena som är Kalmar FF:s nya fotbollsarena.

Uppstarten av Guldfågeln Arena i början på april har fungerat mycket väl med mycket positiv respons. Den 23 juli genomfördes en konsert med Håkan Hellström och The Ark som förband inför ca 7 000 åskådare. Inför julen kommer en show att genomföras på anläggningen med 15 spelningar och parallellt pågår införsäljning av konferenser, fester, mässor och catering.

Under juli har två hårdrockskonserter med Iron Maiden och Metallica avverkats på Ullevi den 1 respektive 3 juli inför närmare 60 000 personer per kväll med mycket bra försäljningsutfall i våra kiosker och restauranger.  Under hösten kommer Got Event som äger arenan att påbörja en ombyggnad som är klar till våren 2012 som innebär att arenan kan ta upptill 75 000 åskådare på konserter och blir därmed Nordens största konsertarena. Fram till jul kommer en show att spelas på Ullevi Lounge, Night Flight med Peter Eriksson, Wictoria Nilsson och Christian Dybeck. Det kommer att spelas drygt 20 föreställningar och showen fick ett mycket bra bemötande i Expressen GT efter premiären den 7 oktober.

Verksamheten på Åby Travbana har något för låg omsättning för att vi skall nå lönsamhet. Dock ser bokningsläget för hösten mycket bra ut vilket innebär ett bra sista kvartal. I sommar har en stor ombyggnad avslutats där bland annat en ny paddock byggts och nya publikutrymmen vilket gör travbanan till Europas modernaste. Detta tillsammans med en översyn av kostnadsbilden och planer på nya aktiviteter gör att vi ser framtiden an med tillförsikt.

Affärsområde: Hotell

Affärsområdet består av de två hotellen Grand Hotel Opera i Göteborg (198 rum) och Grand Hotel Garden i Malmö (170 rum).

Grand Hotel Opera har haft bättre beläggning och lönsamhet från årets början jämfört med motsvarande period föregående år, trots att det varit betydligt mindre antal kongresser och konferenser i Göteborg 2011 mot 2010 som var ett rekordår.  Hotellet har trots det kunnat öka beläggning och resultat och som exempel var beläggningen i juli 91% mot 85 % juli 2010.

Grand Hotel Garden har under första halvåret genomgått en renovering som avslutades i juni och vi har nu 170 fyrstjärniga rum och hotellet har gjort en nystart från och med juli månad. Under renoveringen har hotellet varit öppet men gått på halvfart vilket givetvis inneburit ett inkomstbortfall mot plan eftersom vi inte hade planerat att starta renoveringen redan i februari. Nyöppningen i juli har startat klart tillfredsställande.

Vi tror att båda hotellen som har strategiska bra lägen och är väl positionerade kostnadsmässigt för att möta en tuffare konkurrens om vi skulle gå mot en svagare konjunktur.
Den fullständiga rapporten finner ni under ”finansiella rapporter”.