Delårsrapport jan-mar 2013

Rasta börjar året enligt planerna

•     Periodens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen -237 (-3 436) tkr.
•     Periodens rörelseresultat (EBIT) är för koncernen -6 002 (-8 573) tkr.
•     Periodens totalresultat är för koncernen -8 658 (-11 674) tkr.
•     Koncernen visar en omsättningsökning med 11 % för perioden jämfört med 2012.
•     Koncernens nettoomsättning inklusive franchisetagare uppgick till 116 430 (105 047) tkr. Koncernen redovisar för perioden en nettoomsättning på 108 273 (97 660) tkr. Moderbolagets omsättning under perioden har varit 4 234 (6 350) tkr.
•     Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter finansiella poster plus avskrivningar samt poster som inte ingår i kassaflödet) är för perioden -3 745 (-7 149) tkr.

Händelser under perioden
Inom affärsområdet Arena har bolaget gjort klart med arenan Gamla Ullevi i Göteborg. Arenan är hemmarena för IFK Göteborg (Allsvenskan), GAIS och ÖIS (Superettan). Det spelas ca 50 matcher på Gamla Ullevi per år. Arenan är även huvudarena för damlandslaget. Under 2013 kommer även 3 matcher i dam EM spelas på arenan. Förutom denna verksamhet bedrivs daglig konferens- och lunchverksamhet. Omsättningen har under 2012 varit ca 22-24 mkr.

Händelser efter rapportperiodens slut
Inga väsentliga händelser har inträffat.

VD:s kommentar
2013 har börjat enligt planerna
Kvartal ett har börjat enligt ledningens planer för alla våra affärsområden. Bolaget följer utsatt budget och vi känner en viss optimism trots den rådande konjunkturen. De senaste månaderna har företags och hushålls förtroende för ekonomin förbättrats. Det kan tyda på att vi kan ha en starkare tillväxt i Sverige framöver, vilket kommer gynna Rastas verksamhet. Återhämtningen tar dock en tid och det kan dröja innan vi når en riktigt bra konjunktur igen.
Vårt affärsområde Hotell har ökningar på ca 10 % mot föregående år och Serviceanläggningar har också börjat positivt med en omsättningsökning mot föregående år.

Affärsområde: Serviceanläggningar
Resultatmässigt så har affärsområdet haft ett helt acceptabelt första kvartal. Serviceanläggningarna följer uppsatta mål och ledningen tror på en bra fortsättning av året. För befintliga anläggningar har omsättningen ökat med 2% mot föregående år. Ledningen kommer följa utvecklingen noggrant under året för att se hur konjunkturen påverkar trafiken längs vägarna och därmed våra serviceanläggningar.
Omsättningen har ökat för segmentet med ca 10% mot ifjol och det är på grund av att Rasta Håby tillkommit i koncernen i juni 2012.

Affärsområde: Arenarestauranger
Inom affärsområdet finns fyra anläggningar, Nya och Gamla Ullevi i Göteborg, Åby Travbana i Mölndal och Guldfågeln Arena som är Kalmar FF:s nya fotbollsarena.
Affärsområdet har under perioden sammantaget gått i stort sätt enligt förväntningarna.

Nya Ullevi i Göteborg har hämtat sig bra vad det gäller dagskonferenser och företagsevenemang. Även den viktiga evenemangsverksamheten ser bra ut i sommar med två mindre konserter och en större (Gyllene Tider, Roger Waters & Robbie Williams).

Gamla Ullevi togs över per den 25/3 och här har vi höga förväntningar på hur verksamheten skall kunna utvecklas. Ledningen ser stora synergieffekter för framtiden med att driva både Nya Ullevi och Gamla Ullevi (belägna bredvid varandra). Främst handlar det om effektivisering av personalkostnader och inköpskanaler för verksamheterna.

Åby har startat året bra under januari och februari för att sedan tappa något under mars månad mot budget och föregående år. Främst handlar det om färre travlopp under perioden mot föregående år. Det gör att vi under kvartal ett släpar något mot vad som var förväntat.

Guldfågeln Arena har haft en svag start på året. Främst handlar det om en sämre utveckling på konferensverksamheten och företagsarrangemang än vad vi förväntat oss. En åtgärdsplan gällande ytterligare säljinsatser har sjösatts när detta skrivs. Förhoppningen är att redan under kvartal två kunna se en positiv utveckling av verksamheten igen.

Ledningen ser med tillförsikt på framtiden för samtliga arenor och spår en bra utväxling på samtliga arenor de närmaste månaderna.

Affärsområde: Hotell
Affärsområdet består av de två hotellen Grand Hotel Opera (198 rum) i Göteborg och Grand Hotel Garden (170 rum) i Malmö.

Affärsområdet har sammantaget startat året bättre än förväntat.

Grand Hotel Opera i Göteborg har haft en omsättningsökning på 13% jämfört med samma period föregående år. Hotellet har haft en snittbeläggning på 60% (48%).

Grand Hotel Garden i Malmö har haft en omsättningsökning på 9% jämfört med samma period föregående år. Hotellet har gått något bättre än snittet i regionen med en beläggning på 48% (44%).

Ledningen ser med tillförsikt på nästa kvartal i både Malmö och Göteborg där vi redan nu kan se ett tillfredsställande bokningsläge. För Grand Hotel Gardens del ser vi ett rejält uppsving under maj månad när Eurovision Song Contest äger rum i Malmö.

För ytterligare information kontakta
Ulrik Svartborn
Verkställande direktör Rasta Group AB
Telefon 031-725 95 20