Delårsrapport jan-mar 2011

Förbättrat resultat i Rasta Group-koncernen

•   Periodens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 5 203 (792) tkr.

•   Periodens rörelseresultat (EBIT) är för koncernen 808 (-3 350) tkr.

•   Periodens totalresultat är för koncernen -4 410 (-7 564) tkr.

•   Koncernen visar en omsättningsökning med 8 % för perioden jämfört med 2010. För jämförbara Rastaanläggningar har omsättningen ökat med 1 % för perioden jämfört med 2010.

•   Koncernens nettoomsättning inklusive franchisetagare uppgick till 98 514 (91  264) tkr.  Koncernen  redovisar  för  perioden  en  nettoomsättning  på  91 552 (84 468) tkr. Moderbolagets omsättning under perioden har varit 11 780 (11 565) tkr.

•   Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter finansiella poster plus avskrivningar) är för perioden 1 294 (-2 679) tkr.

Händelser under perioden
•   Affärsområdet Hotel har utökats med Grand Hotel Garden beläget på Balzarsgatan 20 i centrala Malmö. Ett tjugoårigt hyresavtal har tecknats med Fastighets AB Balder. Hotellet har 170 rum.

Händelser efter rapportperiodens slut
•  Den 11 april var det premiär på Kalmar  FF:s nya  arena, Guldfågeln Arena där vi har tecknat ett hyresavtal att bedriva all restaurang-, konferens- och kioskverksamhet.

•  Den nya serviceanläggningen i Arboga öppnades den 16 april med Thomas Ravelli som invigare.