Delårsrapport jan-jun 2013

Första halvåret har börjat starkt
•     Periodens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 20 428 (12 314) tkr.
•     Periodens rörelseresultat (EBIT) är för koncernen 8 648 (1 801) tkr.
•     Periodens totalresultat är för koncernen 2 387 (-5 945) tkr.
•     Koncernen visar en omsättningsökning med 15 % för perioden jämfört med 2012.
•     Koncernens nettoomsättning inklusive franchisetagare uppgick till 284 198 (249 448) tkr. Koncernen redovisar för perioden en nettoomsättning på 265 121 (231 522) tkr. Moderbolagets omsättning under perioden har varit 8 469 (10 475) tkr.
•     Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter finansiella poster plus avskrivningar samt poster som inte ingår i kassaflödet) är för perioden
12 846 (4 509) tkr.

Händelser under perioden
Inom affärsområdet Arena har bolaget gjort klart med arenan Gamla Ullevi i Göteborg. Arenan är hemmarena för IFK Göteborg (Allsvenskan), GAIS och ÖIS (Superettan). Det spelas ca 50 matcher på Gamla Ullevi per år. Arenan är även huvudarena för damlandslaget. Under 2013 kommer även 3 matcher i dam EM spelas på arenan. Förutom denna verksamhet bedrivs daglig konferens- och lunchverksamhet. Omsättningen har under 2012 varit ca 22-24 mkr.

I juni hölls Summerburst på Ullevi för första gången någonsin. ”Housekonserten – dansgalan var två dagar och besöktes av ca 50 000 människor.

Händelser efter rapportperiodens slut
Inga väsentliga händelser har inträffat.

VD:s kommentar
Första halvåret har börjat starkt
Andra kvartalet har varit riktigt bra för koncernen. Vi gör en resultatförbättring mot 2012 med över 4 mkr för kvartal 2 och för halvåret med ca 7 mkr. När detta skrivs är vi i kvartal 3, vilket är vårt bästa kvartal och där vår verksamhet har högsäsong. Därför är det ju extra glädjande att vi har ett positivt resultat efter sex månader, vilket vi inte alltid tidigare lyckats med.

Juli har börjat bra för hela koncernen med flera konserter på Ullevi, Dam EM i fotboll på flera arenor, hög beläggning på våra hotell och mycket folk på våra serviceanläggningar utmed vägarna.

Affärsområde: Serviceanläggningar
Resultatmässigt så har affärsområdet haft ett helt acceptabelt andra kvartal. I juni hade vi ökningar på ca 8 % jämfört med våra förväntningar. Juli/augusti har inlett starkt och är ju en del av affärsområdets bästa kvartal. Ledningen har stor tillförsikt för kvartal 3 och tror på ett bra helår totalt sett. Ledningen kommer dock följa utvecklingen noggrant under resten av året för att se hur konjunkturen påverkar trafiken längs vägarna och därmed våra serviceanläggningar.

Omsättningen har ökat för segmentet med ca 13 % mot ifjol och det beror till största delen att Rasta Håby varit med under hela 2013.
Affärsområde: Arenarestauranger
Inom affärsområdet finns fyra anläggningar, Nya och Gamla Ullevi i Göteborg, Åby Travbana i Mölndal och Guldfågeln Arena som är Kalmar FF:s nya fotbollsarena.
Affärsområdet i sin helhet har börjat året enligt förväntningarna. Sammantaget har bolaget gjort en intäktsökning på 31 % (nyförvärvet Gamla Ullevi inräknat). Det gör att resultatet är bättre än förväntat.

Den 7-8 juni hölls Summerburst (housekonsert) på Ullevi. Det var första gången som ett sådant event hölls på Ullevi. Ca 50 000 människor hade samlats dessa dagar för att dansa och lyssna till housemusik.

När detta skrivs har vi precis avslutat juli månad där våra arenor har gått på högvarv. På Nya Ullevi i Göteborg har vi bland annat haft evenemang som Gyllene Tider (publik 45 000), Robbie Williams (publik 66 000) samt Rekordmatchen mellan PSG och Real Madrid (publik 44 000).

På Gamla Ullevi och Guldfågeln arena hade vi under juli månad Dam EM viket blev en stor succé. Våra arenor har fått mycket fin kritik från bla UEFA vad det gäller vår service och kvalitet på mat och dryck.

Vi blickar nu fram emot en bra sensommar och höst inom arenarestauranger.
Affärsområde: Hotell
Affärsområdet består av de två hotellen Grand Hotel Opera (198 rum) i Göteborg och Grand Hotel Garden (170 rum) i Malmö.

Sammantaget har båda våra hotell haft en tillfredställande utveckling det första 6 månaderna.

Vi ser en tydlig ökning vad det gäller beläggning och bättre snittpriser på rum i både Göteborg och Malmö, trots vikande siffror i branschen generellt.
Bolaget visar per den siste juni en mycket stark resultatutveckling mot budget och föregående år. Beläggning ligger på 66 % att jämföras mot föregående år samma period 55 %.

Grand Hotel Opera i Göteborg visar en intäktsökning på motsvarande 8 % mot föregående år. Beläggning samma period uppgår till 67 % att jämföras med året innan 57 %.

Mest glädjande första halvåret är att Grand Hotel Garden i Malmö nu visar ett rejält uppsving med in intäktsökning på motsvarande 19 % jämfört med föregående år. Beläggning ligger på 66 % mot 54 % året innan.

 

Ledningen ser med tillförsikt på kvartal 3 efter en stark juli månad.