Delårsrapport jan-jun 2011

Rörelseresultatet (EBITDA) första halvåret + 29%

• Periodens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 18 518 (14 349) tkr.

• Periodens rörelseresultat (EBIT) är för koncernen 9 569 (5 841) tkr.

• Periodens totalresultat är för koncernen 1 492 (-1 467) tkr.

• Koncernen visar en omsättningsökning med 6 % för perioden jämfört med 2010. För jämförbara Rastaanläggningar har omsättningen ökat med 2 % för perioden jämfört med 2010.

• Koncernens nettoomsättning inklusive franchisetagare uppgick till 222 296 (210 675) tkr. Koncernen redovisar för perioden en nettoomsättning på 205 919 (194 634) tkr. Moderbolagets omsättning under perioden har varit 32 871 (25 916) tkr.

• Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter finansiella poster plus avskrivningar) är för perioden 10 882 (7 755) tkr.

Händelser under perioden
Affärsområdet Hotel har utökats med Grand Hotel Garden beläget på Balzarsgatan 20 i centrala Malmö. Ett tjugoårigt hyresavtal har tecknats med Fastighets AB Balder.
Hotellet har 170 rum.

Den 1 april avyttrades verksamheten i Mölletofta och den nya ägaren har kvar sin verksamhet under Rastanamnet året ut.

Den 11 april var det premiär på Kalmar FF:s nya arena, Guldfågeln Arena där vi har tecknat ett hyresavtal att bedriva all restaurang-, konferens- och kioskverksamhet.

Den nya serviceanläggningen i Arboga öppnades den 16 april med Thomas Ravelli som invigare.

Den 1 juni öppnades Rasta Mantorp. Ett strategiskt läge längs E4:an, ca 7 mil norr om Jönköping.

Händelser efter rapportperiodens slut
Per 1 juli förvärvades Nimo Kiosk och Restaurang AB som driver en restaurang och fastfoodenhet i Ullared. Anläggningen ligger mycket strategiskt placerad vid entré och utgång från varuhuset Gekås som förra året hade 4.5 miljoner besökare. Restaurangen heter från 1 juli Rasta Ullared.

VD:s kommentar
Den positiva resultatutvecklingen från första kvartalet har fortsatt även under det andra kvartalet jämfört med föregående år.

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) för första halvåret är 4 169 tkr eller 29% bättre än motsvarande period föregående år.

Resultatet före skatt uppgick till 2 069 (-978) tkr en förbättring med 3 047 tkr och totalresultatet förbättrades med 2 961 tkr.

Samtliga affärsområden utvecklas enligt plan eller bättre och vi är nu inne i tredje kvartalet som är vårt resultatmässigt starkaste kvartal.

Vi tror på en positiv resultatutveckling för resten av året men har samtidigt en stor ödmjukhet för en eventuell konjunkturavmattning som många bedömare tror på, men som vi hittills inte märkt något av.

Affärsområde: Serviceanläggningar
Affärsområdet har trots en motig start på året med mycket snö och kyla och därav höga el- och snöskottningskostnader kunnat leverera ett bättre resultat än motsvarande period föregående år. Omsättningen har ökat med 2% på jämförbara anläggningar från årets början.

Under andra kvartalet har två nya anläggningar öppnats och en olönsam anläggning i Mölletofta har avyttrats. Den 16 april öppnades en anläggning i Arboga och den 1 juni en i Mantorp. Båda anläggningarna har utvecklats bättre än förväntat.

Efter rapportperioden har en restaurang vid entrén till Gekås förvärvats. Denna övertogs per i juli och drivs under namnet Rasta Ullared, även här har utvecklingen varit bättre än förväntat.

Affärsområde: Arenarestauranger
Inom affärsområdet finns tre anläggningar, Ullevi i Göteborg, Åby Travbana i Mölndal och Guldfågeln Arena som är Kalmar FF:s nya fotbollsarena. Uppstarten av Guldfågeln Arena i början på april har fungerat mycket väl med mycket positiv respons. Den 23 juli genomfördes en konsert med Håkan Hellström och The Ark som förband inför ca 7 000 åskådare. Inför julen kommer en show att genomföras på anläggningen med 15 spelningar och parallellt pågår införsäljning av konferenser, fester, mässor och catering.

Efter rapportperioden har två hårdrockskonserter med Iron Maiden och Metallica avverkats på Ullevi den 1 respektive 3 juli inför närmare 60 000 personer per kväll med mycket bra försäljningsutfall i våra kiosker och restauranger. Under september kommer Got Event som äger arenan att påbörja en ombyggnad som är klar till våren 2012 som innebär att arenan kan ta upptill 75 000 åskådare på konserter och blir därmed Nordens största konsertarena.

Verksamheten på Åby Travbana har något för låg omsättning för att vi skall nå lönsamhet. I sommar har en stor ombyggnad avslutats där bland annat en ny paddock byggts och nya publikutrymmen vilket gör travbanan till Europas modernaste. Detta tillsammans med en översyn av kostnadsbilden och planer på nya aktiviteter gör att vi ser framtiden an med tillförsikt.

Affärsområde: hotell
Affärsområdet består av de två hotellen Grand Hotel Opera i Göteborg (198 rum) och Grand Hotel Garden i Malmö (170 rum).

Grand Hotel Opera har haft en betydligt bättre beläggning och lönsamhet första halvåret jämfört med motsvarande period föregående år. Denna utveckling har fortsatt under juli både vad gäller beläggning och rumspriser. Beläggningen under juli uppgick till 91% (85%).

Grand Hotel Garden har under första halvåret genomgått en renovering som avslutades i juni och vi har nu 170 fyrstjärniga rum och hotellet har gjort en nystart från och med juli månad. Under renoveringen har hotellet varit öppet men gått på halvfart vilket givetvis inneburit ett inkomstbortfall mot plan eftersom vi inte hade planerat att starta renoveringen redan i februari. Nyöppningen i juli har startat klart tillfredsställande med en beläggning i juli på 62% och augusti kommer att bli betydligt bättre.

Vi tror att båda hotellen med sina strategiskt centrala lägen har goda förutsättningar att klara sig bra om vi nu skulle gå mot en svagare konjunktur.

Den fullständiga rapporten finner ni under ”finansiella rapporter”.