Dan Tervaniemi utökar sitt innehav i Rasta Group AB

Dan Tervaniemi, en av Rasta Groups största aktieägare och grundare till Rasta, har per 2014-04-04 utökat sitt innehav i Rasta Group AB (publ.) med ytterligare 10 300 000 aktier. Innehavet efter förvärvet uppgår till 172 761 268 aktier vilket motsvarar 27,5 % av aktierna i Rasta Group.