Bernt Larsson avyttrar sina aktier i Rasta

Bernt Larsson har avyttrat alla sina 24 510 703 aktier i Rasta Group AB till tredje största ägaren, Carl Henrik Brandel, i Rasta Group.

Bernt har för avsikt att minska sitt engagemang i bolaget på grund av tidsbrist och ägna sig åt sina andra affärsverksamheter. Han kommer därför sitta kvar i styrelsen fram till årsstämman i maj och därefter avgå ur styrelsen.