AB Maritemi förlänger det rekommenderade kontanterbjudandet till aktieägarna i Rasta Group AB

AB Maritemi, org. nr. 556517-5865 (”Maritemi”), ett bolag kontrollerat av Familjen Tervaniemi, lämnade den 26 januari 2018 ett kontanterbjudande till aktieägarna i Rasta Group AB (publ.) (”Rasta”) (”Erbjudandet”). Maritemi meddelar idag att

  • Erbjudandet har accepterats i sådan utsträckning att Maritemi, tillsammans med andra bolag kontrollerade av familjen Tervaniemi, efter fullföljandet kommer att inneha cirka 99% av utestående aktier i Rasta.
  • Maritemi har beslutat att förlänga acceptfristen för Erbjudandet en sista gång till och med kl. 17:00 den 9 april 2018, för att ge kvarvarande aktieägare möjlighet att acceptera Erbjudandet. Den ordinarie acceptfristen för Erbjudandet löpte ut den 6 mars 2018 och den första förlängningen av Erbjudandet löpte ut den 23 mars 2018.

Den 27 februari 2018 meddelade Aktiespararna att de rekommenderar sina medlemmar att acceptera Erbjudandet då budpriset är finansiellt skäligt. Aktiespararna framhåller i sitt uttalande att jämfört med likvärdiga bolag innebär budet en värdering som är rimlig i förhållande till tillväxt och resultat.

Utbetalning av vederlag till de aktieägare som redan har accepterat Erbjudandet under den första förlängningen förväntas påbörjas omkring den 28 mars 2018. Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterar Erbjudandet under den sista förlängda acceptfristen beräknas kunna påbörjas omkring den 12 april 2018.

Rastas aktie har avlistats från Alternativa Listan. Sista handelsperioden avslutades den 19 mars 2018.

Fullständig information om Erbjudandet finns tillgänglig i erbjudandehandlingen, vilken finns på Mangolds hemsida (www.mangold.se/aktuella-emissioner) och Rastas hemsida (www.rastagroup.se). För direktregistrerade aktieägare finns acceptsedel tillgänglig på Mangolds hemsida som skall skickas in till Mangold Fondkommission AB, Emissioner: Rasta, Box 55691, 102 15 Stockholm.

Aktieägare i Rasta vars innehav är förvaltarregistrerat och som vill acceptera Erbjudandet skall kontakta sin förvaltare och agera i enlighet med instruktioner från sin förvaltare.

För ytterligare information gällande acceptförfarandet i samband med förlängningen, vänligen kontakta:

Markus Norlin

Tel: +46 70 423 64 60

E-post: markus.norlin@pkpartners.se