Om Rasta Group

Rasta Group (publ.) äger och förvaltar bolag inom servicenäringen. Bolaget har sitt säte i Göteborg och är sedan 11 februari 2015 listat på den Alternativa aktiemarknaden.

Rasta Group omfattar dotterbolagen Rasta Sverige AB och Ullevi Restaurang & Konferens i vilka affärsområdena serviceanläggningar och arenarestauranger.

Bolagets nuvarande verksamhet började 2004 med affärsområdet serviceanläggningar. 2007 utökades verksamheten med arenarestauranger. Under 2015 tillkommer ett nytt affärsområde; kulturrestauranger.

Affärsidé

Rasta Groups affärsidé är att äga, förvalta och utveckla bolag inom servicenäringen. Genom att kombinera vår samlade kunskap och vårt nätverk kan Rasta Group bättre än andra utnyttja synergieffekterna inom sina affärsområden – med bästa behållning för ägare och kund.

Mål och strategi

  • Tillväxt skall ske genom att öka omsättningen och lönsamheten både inom befintlig verksamhet och genom förvärv.
  • Utveckla eller förvärva nya affärsområden.
  • Att de verksamheter som finns skall ha eller utvecklas till starka varumärken eller ha en marknadsledande position.
  • Skapa maximal avkastning till aktieägarna i form av både värdetillväxt och utdelning