Valberedning

Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma, liksom andra meddelanden till aktieägarna, skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidning och Dagens Industri.
Årsstämman 2015 beslutade Dan Tervaniemi, Rolf Lundström, Sune Tholin som ledamöter utsedda av större aktieägare och Stig Högsta utsedd som oberoende ledamot att utgöra valberedning till årsstämman 2016, med Dan Tervaniemi som ordförande.

Om aktieägare i Rasta Group önskar lämna förslag till valberedningen, kontakta Dan Tervaniemi, telefon 031-725 95 00 alt. dan@rasta.se.