Styrelse

Hansjörg Lechtaler, ordförande
Hansjörg Lechtaler
Tidigare VD Lisebergs Restaurang AB, 17 år
Göteborg, född 1944.
Innehar inga aktier i Rasta Group AB.

Tommy Marklund
Tommy Marklund
Göteborg, född 1948.
Civilingenjör. Styrelseledamot i Rasta Group sedan 2004.
Innehar inga aktier i Rasta Group AB via bolag.

Marita Tervaniemi
Marita Tervaniemi
Göteborg, född 1957.
Administrativ chef Rasta Sverige
Styrelseledamot i Rasta Group sedan 2014.
Innehar 30 804 215 aktier i Rasta Group AB (via bolag) tillsammans med Dan Tervaniemi.

Mikael Tervaniemi
Mikael Tervaniemi

Göteborg, född 1972.
Driftansvarig Rasta Sverige
Styrelseledamot i Rasta Group sedan 2015.
Innehar 1 108 690 aktier i Rasta Group AB (privat och via bolag).

Christoffer Lundström

Göteborg, född 1973.
Styrelseledamot i Rasta Group sedan 2015.
Innehar 1 739 398 aktier i Rasta Group AB (privat och via bolag).

Carl Henrik Brandel
Carl Henrik Brandel
Göteborg, född 1944.
Styrelseledamot i Rasta Group sedan 2012.
Innehar inga aktier i Rasta Group AB.