Bolagsstyrning

Rasta Group omfattas inte av svensk kod för bolagsstyrning. Styrelsen har beslutat att Rasta Group frivilligt ska tillämpa de bestämmelser och riktlinjer i koden som är tillämpliga för ett bolag av Rastas storlek.