Större aktieägare

Per 2017-06-30

Antal aktier
%
Fam Dan Tervaniemi (via bolag) 1)
32 405 612
51,6
Fam Rolf Lundström (privat och via bolag)
18 480 001
29,4
Investment AB Spiltan
1 939 899
3,1
RCL Holding AB
1 739 398
2,8
Sune Tholin
1 305 500
2,1
Anna-Maria Lundström
1 005 000
1,6
Daniel Nordström
542 613
0,9
Tourettes AB
370 226
0,6
Evion AB
350 000
0,6
Övriga ca 1200 aktieägare
4 652 007
7,4
Totalt antal aktier och röster:
62 790 256
100,0