Större aktieägare

Per 2016-12-30

Antal aktier
%
Fam Dan Tervaniemi (via bolag) 1)
31 137 621
49,6
Fam Rolf Lundström (privat och via bolag)
18 480 001
29,4
RCL Holding AB
1 739 398
2,8
Smögenbryggan AB
1 589 099
2,5
Sune Tholin
1 305 500
2,1
Fam Mikael Tervaniemi (privat och via bolag)
1 265 991
2,0
Anna-Maria Lundström Törnblom
1 005 000
1,6
Daniel Nordström
543 613
0,9
Tourettes AB
370 226
0,6
Evion AB
350 000
0,6
Övriga ca 1500 aktieägare
5 003 807
8,0
Totalt antal aktier och röster:
62 790 256
100,0