Sammanläggning av aktier

Sammanläggning av Rasta Group AB’s aktier 2015-10-01

Den  1 oktober 2015 sker en sammanläggning av Rasta Groups aktier, enligt beslut från årsstämman den 21 maj 2015.

Sammanläggning av bolagets aktier sker till 1:10, vilket innebär att 10 aktier läggs samman till 1 aktie. Om en aktieägares innehav av aktier inte är jämnt delbart med 10 kommer aktieägaren Maritemi AB att, vederlagsfritt, tillskjuta det antal aktier som krävs för att dessa aktieägare ska uppnå ett aktieinnehav som är jämnt delbart med 10.

Vid frågor kontakta VD Ulrik Svartborn, 031-725 95 20