Insidertransaktioner

Den 1 oktober 2015 skedde en sammanläggning av aktierna i Rasta Group AB och antalet aktier gick från 627 902 568 till 62 790 256 st.

Datum Namn Förändring +/- Värdepapper Kommentar
2016-jun Mikael Tervaniemi
72 500
aktier
2015-mar Dan Tervaniemi
134 551 879
aktier
2015-mar Carl Henrik Brandel
-134 551 879
aktier
2015-jan Carl Henrik Brandel
300 000
aktier
2014-dec Rolf Lundström
10 000 000
aktier
2014-nov Mikael Tervaniemi
560 357
aktier
2014-aug Mikael Tervaniemi
510 000
aktier
2014-04-04 Dan Tervaniemi
10 300 000
aktier
2014-mar Mikael Tervaniemi
1 459 285
aktier
2014-mar Carl Henrik Brandel
24 510 703
aktier
2014-mar Bernt Larsson
-24 510 703
aktier
2014-jan Bernt Larsson
100 000
aktier
2013-dec Carl Henrik Brandel
377 176
aktier
2013-nov Carl Henrik Brandel
130 000
aktier
2013-sep Tommy Marklund
-133 333
aktier
2013-sep Mikael Tervaniemi
1 169 000
aktier
2013-jun Carl Henrik Brandel
100 000
aktier
2013-jun Bernt Larsson
251 741
aktier
2013-jun Mikael Tervaniemi
6 040 258
aktier
2013-jun Rolf Lundström
4 000 000
aktier
2012-dec Carl Henrik Brandel
35 000
aktier
2012-nov Carl Henrik Brandel
250 000
aktier
120529 Bernt Larsson
10 000 000
aktier
120529 Dan Tervaniemi
-10 000 000
aktier
2012-mar Carl Henrik Brandel
1 514 000
aktier
120227 Bernt Larsson
250 000
aktier
120227 Carl Henrik Brandel
546 000
aktier
2012-jan Bernt Larsson
120 000
aktier
2012-jan Carl Henrik Brandel
2 099 000
aktier
2011-dec Bernt Larsson
287 962
aktier
2011-dec Carl Henrik Brandel
751 000
aktier
2011-nov Carl Henrik Brandel
250 000
aktier
2011-aug Carl Henrik Brandel
286 010
aktier
2011-jul Carl Henrik Brandel
383 990
aktier
2011-jun Carl Henrik Brandel
300 000
aktier
2011-apr Carl Henrik Brandel
170 000
aktier
2010-jan Carl Henrik Brandel
102 941 176
aktier Apportemission
2009-jun Rolf Lundström
-200 000
aktier
2008-apr Rolf Lundström
-550 000
teckningsoptioner
2008-mar Rolf Lundström
-400 000
teckningsoptioner
2007-nov Dan Tervaniemi
-2 600 000
aktier
2007-jun Dan Tervaniemi
49 000 000
aktier Påkallning konvertibel
2007-jun Rolf Lundström
49 000 000
aktier Påkallning konvertibel
2007-maj Rolf Lundström
-500 000
aktier
2007-apr Rolf Lundström
-220 000
aktier
2007-apr Rolf Lundström
-333 000
teckningsoptioner
2007-mar Rolf Lundström
-1 110 000
teckningsoptioner
2007-mar Rolf Lundström
-880 000
aktier
2007-mar Dan Tervaniemi
-105 000
aktier