Insiderlista

Namn Insynsställning
Aktier
Kommentar
Hansjörg Lechtaler Styrelseordförande
Christoffer Lundström Styrelseledamot
Tommy Marklund Styrelseledamot
Carl Henrik Brandel Styrelseledamot
Dan Tervaniemi VD Rasta Sverige AB
31 137 621
Via bolag
Marita Tervaniemi Administrativ chef, styrelseledamot
se Dan Tervaniemi
Ulrik Svartborn VD Rasta Group och Ekonomichef
5 000
Raymond Karlsson Driftschef
Mikael Tervaniemi Driftschef
1 265 991
Privat och via bolag
Rolf Lundström Innehav mer än 10%
18 480 001
Privat och via bolag