Insiderlista

Namn Insynsställning
Aktier
Kommentar
Hansjörg Lechtaler Styrelseordförande
-
Christoffer Lundström Styrelseledamot
-
Tommy Marklund Styrelseledamot
-
Carl Henrik Brandel Styrelseledamot
-
Dan Tervaniemi VD Rasta Sverige AB
31 137 621
Via bolag
Marita Tervaniemi Administrativ chef, styrelseledamot
-
se Dan Tervaniemi
Ulrik Svartborn VD Rasta Group och Ekonomichef
5 000
Raymond Karlsson Driftschef
-
Mikael Tervaniemi Driftschef
1 265 991
Privat och via bolag
Rolf Lundström Innehav mer än 10%
18 480 001
Privat och via bolag