Aktiekapitalets utveckling

Aktiekapitalet i Rasta Group är per 1 oktober 2015 6 279 025,60 kr och antalet aktier är 62 790 256 st. Nedanstående tabell visar aktiekapitalets utveckling sedan bolagsbildningen.

År Händelse
Aktier
Tot. antal aktier
Nom. bel.
Tot. aktiekapital/kr
1999 Bolagets bildande
1 000
1 000
100
100 000,00
1999 Split
999 000
1 000 000
0,1
100 000,00
2000 Fondemmision
1 000 000
0,5
500 000,00
2000 Split
4 000 000
5 000 000
0,1
500 000,00
2000 Nyemission
668 500
5 668 500
0,1
566 850,00
2001 Apportemission
1 000 000
6 668 500
0,1
666 850,00
2001 Nyemission
7 603 692
14 272 192
0,1
1 427 219,20
2002 Nyemission
12 000 000
26 272 192
0,1
2 627 219,20
2002 Påkallning konvertibel
100 000
26 372 192
0,1
2 637 219,20
2002 Påkallning konvertibel
9 329 328
35 701 520
0,1
3 570 152,00
2003 Nyemission
10 000 000
45 701 520
0,1
4 570 152,00
2003 Apportemission
8 000 000
53 701 520
0,1
5 370 152,00
2003 Kvittning
8 900 000
62 601 520
0,1
6 260 152,00
2004 Påkallning Konvertibel
37 953 400
100 554 920
0,1
10 055 492,00
2004 Nedsättning av nom. belopp
100 554 920
0,01
1 005 549,20
2004 Kvittning
21 925 000
122 479 920
0,01
1 224 799,20
2004 Apportemission
150 000 000
272 479 920
0,01
2 724 799,20
2005 Nyemission
130 826 640
403 306 560
0,01
4 033 065,60
2006 Påkallelse option
96 666
403 403 226
0,01
4 034 032,26
2007 Påkallelse option
3 333
403 406 559
0,01
4 034 065,59
2007 Apportemission
10 000 000
413 406 559
0,01
4 134 065,59
2007 Påkallning konvertibel
98 000 000
511 406 559
0,01
5 114 065,59
2008 Apportemission
13 500 000
524 906 559
0,01
5 249 065,59
2008 Nyttjande av option
54 833
524 961 392
0,01
5 249 613,92
2010 Apportemission
102 941 176
627 902 568
0,01
6 279 025,68
2015 Sammansläggning av aktier
62 790 256
0,1
6 279 025,60