Aktien

Rasta Group AB ägs till ca 99% av familjen Tervaniemi. Den 31 december 2014 uppgick aktiekapitalet i Rasta Group AB till 6 279 025,60 kr fördelat på totalt 62 790 256 aktier med ett nominellt belopp om 0,1 kronor per aktie. Samtliga aktier har lika röstvärde.

Du kan följa aktien på Alternativa Listans hemsida:
https://www.pepins.com/trading/rasta-group