Serviceanläggningar

Rasta serviceanläggningars affärsidé är att driva de bästa serviceanläggningarna med allt vad därtill hör – mat, drivmedel, butik och hotell – för dem som reser och arbetar längs de svenska vägarna. Rasta driver den största kedjan av serviceanläggningar i Sverige och omfattar 25 anläggningar strategiskt placerade utmed de stora svenska vägarna.

 

rastalogga
http://www.rasta.se